Ana Sayfa > İngilizce > dilbilgisi
logo
Object Pronouns
 Nesne Zamirleri

Birçok cümlenin bir subject(öznesi) ve bir object(nesnesi) vardır. Özne (subject) bir eylem yapar. Eylem bir nesneye (object) veya nesne üzerine yapılır.

  She saw a ghost.
 Hayalet gördü.
  I hear the monster. Hide!
 Canavarı duyuyorum. Saklan.
  John will speak to the professor.
 John profesörle konuşacak.

Nesne zamirleri zamir bir nesne gibi davrandığı zaman kullanılır. Bir zamir bir nesne olarak görev yaptığında, özel nesne zamirleri kullanılır.

  They saw me.
 Beni gördüler.
  She understood us.
 Bizi anladı.
  We heard them.
 Onları duyduk.
  They are speaking to her.
 Ona söylüyorlar.
  She talked to them.
 Onlarla konuştu.

You ve it nesne zamirleri özne zamirleri ile aynıdır.

  I love you.
 Seni seviyorum.
  They want it.
 ??
Do
Yapmak
today
 bugün
tomorrow
 yarın
now
 şimdi
tonight
 bu akşam
yesterday
 dün
   
do - did
 yapmak
  I will do it tomorrow.
 Onu yarın yaparım.
  They did it yesterday.
 Onlar onu (o işi) dün yaptı.
  She did it today.
 Bugün yaptı.
  We are doing it now.
 Şimdi yapıyoruz.

"right now"(hemen şimdi) demek sadece now(şimdi) demekten daha yakın bir anlam taşıyor.

  The students are doing it right now.
 Öğrenciler hemen şimdi yapıyorlar.
Negations
 Olumsuzlar

Daha önce belirttiğimiz şekilde, 'to be' fiili ve gelecek zamanla ilgili cümleler will i not ile olumsuz yapılır.

  She isn't perfect.
 O mükemmel değil.
  They won't live here.
 Onlar burada yaşamıyor.

Geniş zaman fiillerinin çoğunluğu do vea not fiilden konularak olumsuz yapılır.

  I don't understand Russian.
 Rusça anlamam.
  Susan didn't understand.
 Susan anlamadı.
  He doesn't speak Chinese.
 O Çince konuşamaz.
  They don't speak English well.
 İngilizceyi iyi konuşmuyorlar.
  Don't speak to the enemy.
 Düşmanla konuşma.
  She doesn't talk to strangers.
 O yabancılarla konuşmaz.