Ana Sayfa > İngilizce > dilbilgisi
logo
Tense
 Zaman
laughter
  gülüş, kahkaha
tears
  gözyaşı, keder
walk
 yürümek
swim
 yüzmek
run
 koşmak
fly
 uçmak
smile
 gülümsemek
frown
 Kaşlarını çatmak
laugh
 gülmek
cry
 ağlamak
Present
 Şu An
 
Simple Present
 Geniş Zaman

İngilizce fiillerin bir çoğu iki basit present biçime sahiptir. Ana biçim..

  I / you /we / they walk.
 Ben / Sen,Siz / Biz / Onlar yürür.

ve üçüncü tekil şahıs sonuna s eklenen temel bir durumdur.

  He / she / it walks.
 O / O / O  yürür.

Bir fiil  y ile bitiyorsa, harfi  i yapılır ve es eklenir.

  She cries.
 O ağlar.
  It flies.
 O uçar.

Geniş zaman davranış alışkanlıklarını ve karakteristiklerini tanımlar.

always
her zaman
often
çoğu kez
seldom
 nadiren
usually
 genellikle
sometimes
bazen
rarely
 seyrekçe
frequently
sıkça
occasionally
ara sıra
never
 hiçbir zaman

  Susan always smiles.
Susan her zaman gülümser.
  George seldom laughs.
George nadiren güler.
  We rarely frown.
Kaşlarımızı seyrek çatarız.
  He is handsome.
O yakışıklı.
  She is beautiful.
O güzel.

Commands / Orders
 Emirler / Talimatlar

Bir cümlenin öznesi çıkarıldığında, geniş zaman emir kipi halini alır.

  Smile!
 Gül!
  Walk.
 Yürü.
  Run!
 Koş!

'to be' fiilinin birincil temel hali  be dir.

  Be kind!
Kibar ol! 
  Be strong!
Güçlü ol!
  Be brave.
Cesur ol!