Ana Sayfa > İngilizce > dilbilgisi
logo
Countries and Nationalities
 Ülkeler ve Milliyetler
world
 Dunya
hemisphere
Yarim kure
continent
 Kita
country / nation
 Ulke, Vatan
region
 Bolge
state
 Eyalet
county
 Il, hukumet  merkezi
district
 Ilce, kaza, mintika
the United States
 Amerika Birleşik Devletleri
american
 amerikalı
the United Kingdom
 Birleşik Krallık
   
Britain
 Britanya
british
britanyalı
England
 İngiltere
english
 ingiliz
Canada
 Kanada
canadian
 kanadalı
Australia
 Avustralya
australia
 avustralyalı
China
 Çin
chinese
 çinli
France
 Fransa
french
 fransız
the Netherlands
 Hollanda
dutch
 hollandalı
Europe
 Avrupa
european
 avrupalı
Asia
 Asya
asian
 asyalı
  He is american. He is from the United States.
 O amerikalı. Amerika'dan geliyor.

We are australian. We are from Australia.
 Biz avustralyalıyız. Biz Avustralya'dan geliyoruz.

  She is chinese. She is from China.
 O çinli. Çin'den geliyor.

The
( bir ülke veya ada grubu veya topluluğunu ifade eder). Belirgin artikel(the) Amerika Birleşik Devletleri ve Netherlands ile kullanılmasının yanı sıra, coğrafi yer isimleri ile birlikte de kullanılır.

the Pacific Ocean
 Pasifik Okyanusu
the Thames
Thames nehri 
the Himalayas
 Himalayalar
 

Where?
 Nerede?

here
 burada
there
 orada
  Where are you?
 Neredesin?
 
-
I'm here!
-
 Buradayım!
  Where is she?
 O nerede?
 
-
I think she's over there.
-
 O orada.
  Where are you from?
 Nerelisin?
 
-
I'm from Canada.
-
 Ben Kanada'lıyım.
  Where did you swim? Nerede yüzdün?
 
-
I swam in the ocean.
-
Denizde yüzdüm.
When?
 Ne zaman?
  When did the professor say that?
 Profesor bunu ne zaman  dedi?
  When were you in Canada?
 Ne zaman  Kanada’daydin?
  When will you be here?
 Ne zaman  burda olursun?