Ana Sayfa > İngilizce > dilbilgisi
logo
Nouns
 İsimler
 
Plurals
 Çoğullar

Bir ismi çoğul yapmak için sonuna bir s eklenir.

  student
öğrenci
students
 öğrenciler
  teacher
öğretmen
teachers
 öğretmenler
  professor
profesör
professors
 profesörler
  boy
erkek çocuk
boys
 erkek çocuklar
  girl
kız çocuğu
girls
 kız çocuklar

Eğer isim bir -sh, -ch, -ss, veya x ile bitiyorsa ismin sonuna -es eklenir.


class
 sınıf
classes
 sınıflar
  box
 kutu
boxes
 kutular

church
 kilise
churches
 kiliseler

Eğer isim bir sessiz harf ve + y ile bitiyorsa,  i olur ve es eklenir. 

  city
 şehir
cities
şehirler 
  university
 üniversite
universities
 üniversiteler
  family
 aile
families
 aileler

Son olarak, bazı isimlerin tamamen düzensiz çoğulları vardır. En önemlilerinden bazıları aşağıda gösterilmiştir.

  man
 erkek
men
erkekler 
  woman
 kadın
women
 kadınlar
  child
 çocuk
children
 çocuklar
  person
 insan
people
 insanlar
  foot
 ayak
feet
 ayaklar
  tooth
 diş
teeth
 dişler

Daha sonra göreceğimiz başka düzensiz çoğul biçimleri de vardır.
Articles
 Artikeller

Belirgin artikel özel olan bir şeyi belirtir. Örneğin bir salkım ananasımız olduğunu varsayalım.

The pineapple bu küme içindeki özel bir ananası belirtir. Belirtilen ananas konuşan iki kişi tarafından bilinen bir şeydir. Belki konuşmanın başlangıcında tanıtılmıştı. Bazen onu diğerlerinden ayıran ek bilgiler vererek tanımlanır. The small pineapple küçük ananası ve the big pineapples büyük ananasları belirtir. 

Belirsiz artikel, a,özel bir nesneyi veya kişiyi ifade etmez. A pineapple kümedeki herhangi bir ananas olabilir.  Eğer bir ananas istiyorsanız muhtemelen a pineapple isteyeceksiniz ve hangi pineapple'ın verildiği umurunuzda olmayacaktır. A sadece belirsiz tekil isimlerle beraber kullanılır. Eğer isim çoğul ise hiçbir artikel kullanılmaz. Eğer birçok ananas istemişseniz ve size hangilerinin verildiği önemli değilse çoğul belirsizi kullanabilirsiniz. Belirsiz çoğul durumu, ananaslar hakkında genel ifadeler verilirken de kullanılır.   

  Pineapples are delicious.
 Ananaslar lezzetli.
  Pineapples are sweet.
 Ananaslar tatlı.

Bir isim bir sesli harfle başladığında, yerine an kullanılır.

  an apple
 bir elma
an orange
 bir portakal

U özel bir durumdur. 'uh' olarak telaffuz edildiğinde u dan önce A kullanılır ve 'you' olarak telaffuz edildiğinde an kullanılır.

  an umbrella
 bir şemsiye
a university
 bir üniversite

Bazen h harfi telaffuz edilmez.  Bir kelime telaffuz edilmeyen h ile başlıyorsa, an kullanılır.

  a horse
 bir at
an hour
 bir saat
alıştırma